Acties

OPTICIEN

 

UzOOi wil werken aan de toekomst van ons beroep. We moeten niet conservatief vast blijven houden aan wat er in het verleden gewoonlijk werd gedaan, maar ons beroep duidelijk duwen in een toekomstgerichte baan. Zo moeten we nieuwe technologiëen, nieuwe verkooptechnieken, nieuwe bedrijfs (economische) modellen niet tegenhouden, maar doen passen in een deontologische en kwalitatieve norm.

 

Dan denken we o.a. aan de verkoop via internet. Het heeft geen zin dit tegen te houden, maar het heeft wel zin om daar duidelijke regels voor op te stellen die ten goede komen van de consument èn de opticien. Maar ook bv de laborante verkoop, zoals opticiens die hun diensten aanbieden in rusthuizen en dergelijke. Ook dat moeten we reglementeren. Vandaag de dag doen zij dit met het risico hun RIZIV-erkenning kwijt te spelen omdat de wet dit verbiedt. We moeten ondernemerschap durven aanmoedigen, maar met een waakzaam oog op de kwalitatieve standaard in dienstverlening die ons beroep eigen is.

OPTOMETRIST

 

UzOOi wil eveneens de optometrist een toekomst schenken. Vandaag de dag bestaat de optometrist of cieel niet. Enkel een beroepspro el in het kader van de opleiding bestaat, maar is niet omgevormd in een wettelijke beroepserkenning. Hierdoor werken een heel aantal optometristen onder een wazig statuut. Sommigen werken in ziekenhuisverband, private oogarts praktijken en de meesten in hun optiekzaak. Maar één ding is zeker, hun optometrische taken zijn op wettelijk vlak niet erkend. Dit willen we aanpassen. .

 

Voor de optometrist bestaat er regelgevend vlak nog niets, tenzij een opleidingsprofiel. Er is dus nog een lange weg af te leggen.

LIDMAATSCHAP

 

UzOOi is zodanig gestructureerd dat er werkgroepen opgericht worden die rond speci eke domeinen projecten uitwerken, studies maken en voorstellen formuleren.

 

Elk lid kan actief deelnemen aan zo’n werkgroep en zodoende mee de toekomst van ons beroep uitstippelen.

Het bestuur zou voor het eerste jaar bestaan uit:

• Voorzitter: Ignace Fransman

• Penningmeester: Tom Vanhecke

• Secretaris-generaal: Maarten Van Hoey

• Bestuurslid: Kady Koné

• Bestuurslid: Mélanie Confesor

De bestuursleden zijn onbezoldigd. Na dit eerste jaar worden er verkiezingen gehouden.

 

Lidgeld

Het jaarlijks lidgeld voor de beroepsvereniging is vastgelegd op €150.

 

Het aanvraagformulier kan u hier downloaden.

CONTACT

Schoolstraat 1

1780 Wemmel

Tel: 0488 98 20 44

U.z.O.O.i.

Unie voor Zelfstandige Opticiens en Optometristen

 

Union pour Opticiens et Optométristes Indépendants.

© Copyright 2015. All Rights Reserved.