Info

UzOOi, een beroepsvereniging die aan de toekomst denkt.

ONZE AANPAK

 

UzOOi is zodanig gestructureerd dat er werkgroepen opgericht worden die rond specifieke domeinen projecten uitwerken, studies maken en voorstellen formuleren.

 

Elk lid kan actief deelnemen aan zo’n werkgroep en zodoende mee de toekomst van ons beroep uitstippelen.

 

 

  • Wetgeving
  • Vestigingswet
  • RIZIV
  • Algemene wetgeving
  • Onderwijs
  • Permanente vorming
  • Promotie
  • Toekomst

NIET GEWOON DENKEN, MAAR DOEN.

 

Vooruitgang wordt uiteindelijk geboekt door acties. UzOOi zal dan ook al het nodige doen om ons beroep te promoten in het belang van zowel de professional als de consument.

 

Deontologische code:

De UzOOi heeft een deontologische code uitgewerkt voor de opticien en voor de optometrist. Leden ondertekenen deze en staan zodoende in voor het bewaken van de kwaliteitsstandaarden die door ons beroep gelden.

 

Hoe lid worden ?

STAP 1

 

Vul het formulier in om je lidmaatschap aan te vragen.

STAP 2

 

Uw lidmaatschap wordt geëvalueerd. Bij positieve evaluatie ontvang je een copie van de statuten, het huishoudelijk reglement en de deontologische code, vergezeld van een factuur.

STAP 3

 

U betaald uw lidmaatschap. De betaling geldt als goedkeuring van de statuten, het huishoudelijk reglement en de deontologische code.

STAP 4

 

U ontvangt uw lidkaart.

HET TEAM

 

UzOOi bestaat uit een jonge groep opticiens en optometristen.

 

Het bestuur wordt na het eerste werkjaar herkozen.

IGNACE FRANSMAN

VOORZITTER

 

Zelfstandig Opticien/Optometrist, leerkracht optiektechnieken IAF,

redacteur EyeOpener, Clinical Director Special Olympics Lions Clubs International Opening Eyes.

MAARTEN VAN HOEY

SECRETARIS-GENERAAL

 

Zelfstandig optometrist en zaakvoerder Specialty Lens Company

TOM VANHECKE

PENNINGMEESTER

 

Zelfstandig opticien

CONTACT

Schoolstraat 1

1780 Wemmel

Tel: 0488 98 20 44

U.z.O.O.i.

Unie voor Zelfstandige Opticiens en Optometristen

 

Union pour Opticiens et Optométristes Indépendants.

© Copyright 2015. All Rights Reserved.